اخبار علمی انجمن

/
    کشف غدد بزاقی جدید: ارسالی دکتر رزا مصطفوی طباط…

کتاب های تألیفی و ترجمه متخصصین بیماریهای دهان فک صورت

/
  کتابهای متخصصین بیماریهای دهان فک صورت ایران &n…

پالس اکسی متر

/
پالس اُکسی‌متر دستگاهی است که برای اندازه گیری مقدار اشباع اکسیژ…