فرم های کاندیداتوری(فرمت ورد)

/
فرم 1 درخواست کاندیداتوری در انتخابات و اطلاعات مدارک مورد نیاز ف…

فراخوان ثبت نام انتخابات هيات مديره و بازرس انجمن و فرم هاي انتخابات (دریافت شده از طرف کمیسیون انجمن‌ها)

/
  فراخوان ثبت نام کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن علمی …