روحشان شاد نامشان جاویدان

/
متاسفانه با خبر شدیم مادر نازنین دکتر تهمتن عزیز به رحمت خد…

دندانپزشکی و دخانیات با ۴/۵امتیاز بازآموزی استاد دکتر نادر نوابی

/
ارائه دهنده :استاد دکتر نادر نوابی دانشیار بیماریهای دهان فک صورت دانشکده …

انتصاب استاددکتر مهدیه سادات موسوی به سمت معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی تهران

/
استاد دکتر مهدیه سادات موسوی عزیز انتصاب شایسته شما  رابه سمت معاونت آموزش…