سال ۱۴۰۲ مبارک باد

/
  سال نو مبارک 🌹🌾🍃🌹🌾🍃🌹🌾🍃🌹🌾🍃 ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده ها ⭐️ای تدبیر کنن…

عرض تسلیت خدمت دکتر هاله ذکایی گرامی

/
  همه از اوییم وبه سوی او باز می گردیم دکترهاله ذ…