جراحان دندانپزشک متخصص اورال مدیسین ایران عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و مشهد و تهران و اصفهان اینبار شگفتی آفریدند

🏆🥇🎗🎖جراحان دندانپزشک متخصص اورال مدیسین ایران عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و مشهد و اصفهان و تهران اینبار شگفتی آفریدند

🎗🎖🎗🎖🎗🎖🎗🎖🎗🎖

۶ مقاله از این اساتید عزیز جز رفرنس اصلی کتاب آمریکایی اورال مدیسین برکت 2021 قرار گرفت 

تبریک به اساتید عزیز

🌟استاد دکتر مریم بهاروند

🌟استاد دکتر حامد مرتضوی

🌟دکتر رحمانی

🌟دکتر جعفری

🌟دکتر عنبری 

🌟دکتر بخشی

🌟دکتر بختیاری

🌟دکترصافی

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

تبریک به استاد عزیز استاد دکترآتس سا پاک فطرت عزیزو استاد دکتر دلاوریان عزیز، اساتید تمام دانشکده دندانپزشکی مشهد  که مقالشون جز رفرنس کتاب برکت جدید اومده

و تبریک به اساتید عزیز دکتر منصوریان و دکتر مومن هروی عزیزودکترشبستری و دکتر بیت الهی و دکتر خلیل زاده…

و تبریک به استاد عزیز دکتر شیرانی گرامی استاد دانشکده دندانپزشکی اصفهان

👏👏👏👏💣💣💣💣💣💣

🌹🌹🌹🌹🌹🌟🌟🌟🌟🌟😍😍😍😍😍😍

@Pezeshk_dentalhospital

@Pezeshk_dentalhospital

@Pezeshk_dentalhospital

—————————————

🌟🎗🌟🎗🌟🎗🌟🎗🌟🎗

 

انتصاب دکتر میلاد علیخانی به عنوان سرپرست دانشکده دندانپزشکی شهر کرد


🌟🎗🌹🍃جناب آقای دکتر میلاد علیخانی عزیز انتصاب شایسته و بجای شما به عنوان سرپرست دانشکده دندانپزشکی شهر کردکه نشان از شایستگی شما می باشد را تبریییک عرض می کنیم و برایتان بهترینها را از خداوند متعال آرزو داریم ….باعث افتخار جامعه دندانپزشکی مخصوصا متخصصین بیماریهای دهان فک صورت ایران هستین

🌟🎗🌟🎗🌟🎗🌟🎗🌟💐🌾🌹🍃🎗🌟🌹💐🌾🍃🎗🌹💐🌾🍃🎗🌟
🌟🎗دکتر میلاد علیخانی
جراح دندانپزشک ،
متخصص
بیماریهای دهان فک صورت
فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی اصفهان می باشند.شایان ذکر است تا پیش از این،حدود دوسال ایشان سمت معاونت آموزشی دانشکده را برعهده داشتند.

آرزوی سلامتی و تندرستی برایشان داریم🍃🌾🌹🌟
@Pezeshk_dentalhospital
@Pezeshk_dentalhospital
@Pezeshk_dentalhospital

وبینارهای ۱۴۰۰

 

 

وبینارهای ۱۴۰۰

 

Oral Soft tissue Biopsy: Considerations for oral Medicine Specialists
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

*با حضور

استاد دکترمحمدرضا زارعی

جراح دندانپزشک

فوق تخصص اورال مدیسین از آمریکا

دانشیار بیماریهای دهان فک صورت *

. این برنامه ویژه و مخصوص دندانپزشکان متخصص و دستیاران تخصصی رشته بیماریهای دهان فک صورت می باشد . @Pezeshk_Dentalhospital