جراحان دندانپزشک متخصص اورال مدیسین ایران عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و مشهد و تهران و اصفهان اینبار شگفتی آفریدند

🏆🥇🎗🎖جراحان دندانپزشک متخصص اورال مدیسین ایران عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و مشهد و اصفهان و تهران اینبار شگفتی آفریدند 🎗🎖🎗🎖🎗🎖🎗🎖🎗🎖 ۶ مقاله از این اساتید عزیز جز رفرنس اصلی کتاب آمریکایی اورال مدیسین برکت 2021 قرار گرفت  تبریک به اساتید عزیز 🌟استاد دکتر مریم بهاروند 🌟استاد دکتر حامد مرتضوی 🌟دکتر رحمانی 🌟دکتر … ادامه خواندن جراحان دندانپزشک متخصص اورال مدیسین ایران عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی و مشهد و تهران و اصفهان اینبار شگفتی آفریدند