انتصاب استاد دکتر سارا پورشهیدی بعنوان مدیر امور آموزشی دانشگاه تهران

سلام ودرود و عرض ادب 

استاد دکتر سارا پورشهیدی عزیز 

انتصاب شما استاد عزیز بعنوان مدیر امور آموزشی دانشگاه تهران، نشان از شایستگی و توانمندی شما در عرصه آموزش ومدیریت آن می باشد.

مطمئناٌ مدیریت اثر بخش و توانمند توأم با تجارب برجسته و گرانقدر شما استاد عزیز و ارجمند ؛ موجبات ارتقاء دانشگاه و رشته را فراهم خواهد نمود.

از درگاه حضرت سبحان ؛ تداوم تعالی و توفیق ؛ سعادت و سیادت شما استاد 

محترم را مسالت داریم .

تبریک ما را پذیرا باشید.

ارادتمند شما 

🌾💐🍃🌟🌹💫🎊

@Pezeshk_dentalhospital

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *