ارایه کیس دوم

ارايه کیس دوم

 

سلام ودرود خدمت اساتید و همکاران عزیز:

دکتر رزا مصطفوی طباطبایی : این کیس زیر نظر ریاست محترم انجمن بیماریهای دهان فک صورت :استاد دکتر فرزانه آقاحسینی عزیز به صورت پرسش و پاسخ با اساتید عزیز و همکاران عزیز به جهت آموزشی ارایه شد…

هرجا با ** برخورد کردین سوال پرسشگر و هر جا با * برخورد کردین سوال یا پاسخ همکاران و اساتید عزیز می باشد.

*چقد شبیه استرابری جینجیوایتیس و وگنرهست .هیستوری میدین لطفا؟

** Dr Rosa.Most.Tabatabaee: سلام ودرود
بله …یک خانم ۲۸ ساله هستند
که میگن دهانشون مدتیه زخم شده و نمی تونن غذا بخورن و ضایعات دردناک هست
روی زبانشون هم ضایعه دارندفعلا این اطلاعات رو داریم
اکسترا اورال هم ضایعه ای ندارند
مدت هم یادشون نمیاد …
از بوی بد دهان و ضایعات دردناک شکایت دارند
سابقه سرفه و سینوزیت واحتقان بینی …هم نداشتند
در مدتی که دهان ضایعه داشته
سابقه اپیستکسی و خشونت صدا هم نداشتند …

*: به نظر اول وگنر رد بشه و اگر همکاران روماتو قبول نکردند این مقاله را برایشان بفرستید

**: سلام ودرود
سپاس استاد عزیز 🙏🙏🙏🍃💐🌹

*: در این کیس بیمار هیچ علامتی بجز نمای لثه توت فرنگی نداشت ….تا اینکه بدلیل عدم شروع درمان مناسب ،علایم وگنر خودنمایی کرد
**: سنش فقط یک مقدار نمیخوره … ؟
*: دلیل نمیشه
*: این مقاله هم راجع به باند های قرمز روی لثه هست ..ولی بیمار شما از باند گذشته
‎[11/30/20, 1:05:21 PM] Dr mosanen Mozafari: Multifocal red bands of the marginal gingiva.pdf • ‎5 pages ‎document omitted
**: سپاس استاد عزیز: الان این باند قرمز نداره …
**: بیمار از لحاظ کلیه هم مشکلی ندارند…

*: این مقاله رو بخونید …شاید کمک کند
**: بله استاد عزیز سپاس این کیستون یادم هست 🙏🙏🙏💐🍃🌹
*: میتوانید با در نظر گرفتن ملاحظات بیوپسی کنید
**: بیمار شما سنگ‌کلیه داشت؟
[11/30/20, 1:14:34 PM] **: سپاس
*: مقاله را ببینید عزیزم ☺️در مورد جزییات حضور ذهن ندارم .
[11/30/20, 1:16:02 PM] Rosa.Most.Tabatabaee: The patient stated that he suffered from grade 1 fatty liver and kidney stones
**: 🙏🙏💐🍃🌹
**: بیمار شما
*: اگر نوشتیم سنگ داشته حتما داشته .دیگه ..ولی مشکل نارسایی کلیه نداشت.. سنگ اهمیت چندانی ندارد
**: 👍👍👍👍

**: بله جای دیگه اشاره کردین مشکل کلیه و ریه نداشته
**: جالب بود …ولی …که سنگ داشته: البته گناه داشت طفلکی 😃🙏❤️
**: بجز وگنر دیگه چه مواردی رو به نظرتون در لیست تشخیص افتراقی بگذاریم ؟
**: بیمار از لحاظ ریه و تنفسی هم سالم هستند …مشکلی ندارند…

 

یک خانم ۲۸ ساله هستند
که میگن دهانشون مدتیه زخم شده و نمی تونن غذا بخورن

و ضایعات دردناک هست
روی زبانشون هم ضایعه دارند

فعلا این اطلاعات رو داریم

اکسترا اورال هم ضایعه ای ندارند
مدت هم یادشون نمیاد …

از بوی بد دهان و ضایعات دردناک شکایت دارند
سابقه سرفه و سینوزیت واحتقان بینی …هم نداشتند
در مدتی که دهان ضایعه داشته
سابقه اپیستکسی و خشونت صدا هم نداشتند …
بیمار از لحاظ کلیه هم مشکلی ندارند…
بیمار از لحاظ ریه و تنفسی هم سالم هستند …مشکلی ندارند…

بجز وگنر دیگه چه مواردی رو به نظرتون در لیست تشخیص افتراقی بگذاریم ؟

**: توصیف ضایعات ؟
**: تشخیص افتراقی؟
**: به نظرتون توصیف ضایعات و تشخیص افتراقی چه مواردی رو در نظر بگیریم؟

اصلا برای تشخیص افتراقی موردی رو بگذاریم یا نه ۱۰۰ درصد وگنر هست ؟
و برای بیوپسی از کجا پیشنهاد بیوپسی می دین؟
کدوم ناحیه از ضایعه و دهان ؟
*: اول آزمایشات وگنر رو در خواست بدین
**: سپاس استاد عزیز
اگر جواب وگنر نبود …؟
**: و از کدام ناحیه بیوپسی انجام بشه؟
[12/1/20, 2:31:48 PM] Rosa.Most.Tabatabaee: C-ANCA
P-ANCA
**: یعنی هیچ تشخیص افتراقی ای نمیتونه داشته باشه؟
*: اول وگنر رو رد کن عزیزم
**: سپاس استاد عزیز 🙏🌹🍃🌾
*: لثه قطعا
**: کدوم قسمتش ؟
**: 🙏🌹🍃💐
*: ولی قبل بیوپسی حتما آزمایشات کلی غربالگری رو درخواست بده
**: اینم همون بیمار است ؟
**: بله استاد عزیز
**: سپاس
**: زبان و لثه درگیرهست
**: شاید برخی بدخیمی ها هم مطرح شود
**: چیزی شبیه اکانتوزیس نیگریکنس
**: سپاس …

**: توصیف ضایعه هم …؟
*: بیمار شماست ؟
**: داستان داره میگم بعد خدمتتون…
**: خبر میدم که وگنر رد شده یا نه…
**: سپاس از استاد عزیز🍃🌹🙏💐🌟
خوشحال میشم اگر اساتید عزیز و دوستان عزیز هم نظری دارند استفاده کنیم …🙏🙏🙏💐🍃🌹🌟
**: به جهت توصیف ضایعه ؟
و تشخیص افتراقی؟
**: و بیوپسی دقیقا از کدوم محل ؟اگر لثه کجای لثه؟
‎[12/1/20, 2:55:17 PM] *: ‎audio omitted
**: با در نظر گرفتن آزمایشات بیس…
**: بله سپاس استاد عزیز…🙏🙏🙏🌹🌹🌹
**: پوست هیچ مشکلی نداره
**: استاد عزیز توصیف ضایعه؟
[12/1/20, 2:57:32 PM] *: من معمولا به حرفهای بقیه توجه نمیکنم و خودم دوباره همه چیز را بررسی میکنم
**: پوست مطمئن هستم
**: هیچ مشکلی در پوست نیست
**: این ضایعات الان توصیف ندارند؟
*: افزایش حجم لثه با سطح ناصاف ( پاپول با اندازه های متفاوت ) در برخی نواحی لبولر ….نمای لثه توت فرنگی ..ولی این نکته را چرا اینقدر میپرسید ؟
[12/1/20, 3:05:29 PM] *: پاپول های متراکم
[12/1/20, 3:05:36 PM] *: افزایش حجم چند کانونی
[12/1/20, 3:05:42 PM] *: حاد و مزمنش را نمیدانم
[12/1/20, 3:13:03 PM] **: سپاس استاد عزیز🙏🙏🙏😃🌹
[12/1/20, 3:13:16 PM] **: توصیف مهمه دیگه …
[12/1/20, 3:13:59 PM] **: از توصیف به تشخیص درست میرسیم …خیلی وقتها
‎[12/1/20, 3:14:13 PM]*: ‎audio omitted
‎[12/1/20, 3:14:30 PM] *: ‎audio omitted
[12/1/20, 3:15:31 PM] **: نه استاد عزیز😃😍🙏
میخواستم نظر شما و همه رو بدونم …

*: لثه توت فرنگی در بیماری وگنر … به ژورنال
NEJM

*: لثه توت فرنگی در بیماری وگنر … به ژورنال
NEJM
برای اصل مقاله مراجعه کنید!

**: 😍😃😃😃🙏🙏🙏🌟🌟🌟
[12/1/20, 3:16:11 PM] Dr mosanen Mozafari: Case # 84 is a 55 years old woman presenting with Acanthosis nigricans which is a skin condition characterized by areas of dark, velvety discoloration in body folds and creases. The affected skin can become thickened.The skin changes typically occur in people who are obese or have diabetes. Children who develop the condition are at higher risk of developing type 2 diabetes. Rarely, acanthosis nigricans can be a warning sign of a cancerous tumor in an internal organ, such as the stomach , genital or liver. This patient suffered these changes for 3 month s and previous assesments failed to stablish a correct diagnosis . I consulted an expert dermatologist and suspected an internal malignancy and due to positive history of gastric upset referred her to gastrointestinal specialist. Final outcome is a gastric cancer . She is under chemo now !! #acanthosisnigricans

**: خیلی ممنونم استاد عزیز🌹🍃💐
**: 🙏🙏🙏🌟🌟🌟

[12/1/20, 3:20:16 PM] Rosa.Most.Tabatabaee: یک سری نتایج بیمار که داشته:

LFT, and RFT
نرمال بودن
HIV and VDRL tests were negative.
اینها رو داشته

در CBC یک مقدار WBC افزایش یافته

ESR=25

CRP+

12/1/20, 3:29:36 PM] **: اساتید عزیزو دوستان عزیز هم خوشحال میشم در مورد کیس نظرتون را داشته باشم …
استاد عزیز  گفتند وگنر و اکانتوزیس نیگریکانس و …
البته الان رو نمی دونم 😃🙏
نظر قبلشون …
الان نظر شما ؟
**: 💐🍃🌹🌾
**: اساتید عزیز و دوستان عزیز آیا همه با وگنر موافق هستین ؟!؟

[12/1/20, 3:48:37 PM] Rosa.Most.Tabatabaee: مزمن به احتمال خیلی زیاد …
[12/1/20, 3:55:46 PM] Drmoosavi: 😅😅😅
[12/1/20, 3:56:18 PM] Drmoosavi: ببخشید . ولی همین جوری خندم گرفت …جهت تعویض فضا!
[12/1/20, 4:01:20 PM] Rosa.Most.Tabatabaee: 😃😃😃😍😍😍❤️❤️❤️

خیلیم عالیییی بود …
‎[12/1/20, 4:04:35 PM] Rosa.Most.Tabatabaee: ‎sticker omitted
[12/1/20, 4:20:21 PM] Drmoosavi: 💚💚🍃🍃
‎[12/1/20, 4:22:30 PM] Rosa.Most.Tabatabaee: ‎sticker omitted
[12/1/20, 4:29:07 PM] Rosa.Most.Tabatabaee: C-ANCA , P-ANCA
منفی
[12/1/20, 4:32:49 PM] Rosa.Most.Tabatabaee: الان نظرتون ؟
[12/2/20, 9:14:14 AM] Rosa.Most.Tabatabaee: C-ANCA , P-ANCA
:منفی
——————————-
نتیجه تست DIF :منفی
[12/2/20, 9:20:00 AM] Rosa.Most.Tabatabaee: جواب بیوپسی :
هیستوپاتولوژی ضایعات لثه و
ضایعات زبان اینفیلتراسیون منتشر درمال و اپیدرمال را با نوتروفیل ها و ائوزینوفیل ها نشان داد که میکرو آبسه ها را تشکیل می دهند.
*: بازم وگنر منتفی نیست خانم دکتر
*: واسکولیت ندارد ؟
*: باید به پاتولوژیست گفته شود تشخیص افتراقی چیست ؟
[12/2/20, 9:21:38 AM] Rosa.Most.Tabatabaee: سلام ودرود سپاس استاد عزیز🙏🙏🙏🌹🍃💐🌟
* اگر necrotising granulomatous inflammation دیده شود در پاتولوژی و همه تستها منفی باشد بازم تشخیص به نفع وگنر است
[12/2/20, 9:27:10 AM] *: اگر بیمار ۸ودتان است بهتر است با پاتولوژیست دیگری مشورت کنید
[12/2/20, 9:27:19 AM] *: چون مهم است که زود تشخیص داده شود
[12/2/20, 9:46:01 AM] Rosa.Most.Tabatabaee: بیمار مبتلا به
پیواستئوماتیت وژتانس
بود
تشخیص :PSV

خانم ۲۸ ساله با *ضایعات اروزیو وژتاتیو دردناک بر روی زبان و لثه بالا با تظاهر
snail trail appearance

گاستروسکوپی و کلونوسکوپی علائمی
از IBD نشان نداد

🌸مهارکننده کلسینورین و کورتیکواستروئیدها بخشی از درمان بالینی را فراهم کردند.

🍃💐🍃💐🍃💐🍃💐💐

🌹🍃در پایان از استادبزرگوار
استاد دکتر آقاحسینی عزیز به جهت نظارت بر ارائه این کیس بینهایت سپاسگزارم…
🙏🙏🙏🙏🌸🍃🌾🌹💐🌟

🍃🌹ازاستاد عزیز دکتر مظفری که مطالب علمی خود را به اشتراک گذاشتن و باعث غنی شدن مطالب انجمن شدند صمیمانه سپاسگزارم و
🙏🙏🙏💐🍃🌾🌹
🌹🍃همچنین از دکتر اثنی عشری عزیز به جهت شرکت در بحث سپاسگزارم .🙏🙏🙏🙏🍃🌾💐🌹

🌹🍃از دکتر موسوی عزیز به جهت زیبا کردن بحث و تعویض فضا ! صمیمانه سپاسگزارم 😃😍🙏🙏🙏🙏🍃🌹🌾💐

🍃🌹در پایان هم سپاس از همگی اساتید عزیز و دوستان عزیزاعضای گروه انجمن …
💐🍃🌾🌹🍃🙏🙏🙏

🌟💫🌟💫🌟💫🌟💫🌟💫

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dr Rosa.Most.Tabatabaee: کیس آموزشی: بیمار مبتلا به پیواستوماتیت وژتانس :کیس تیپیک : نمای
Snail Track:پوستولهای مخاطی بر روی بیس اریتماتوز لثه ماگزیلا

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++کیس آموزشی دیگر:

کراست زرد رنگ و اروژن بر روی لب پایین

 

همان بیماربا پاپولهای متعدد بر روی لثه بالا وپایین : همان نمای Snail Track

**Dr Rosa Mostafavi Tabatabaee: این بیمار پسر 10 ساله ای بود که به بخش مراقبت های فوری در بیمارستان دندانپزشکی مراجعه کرده بود و از 4 ماه قبل سابقه پوسته پوسته شدن مداوم لب تحتانی را داشت واز آن شکایت داشت که با استفاده از آنتی بیوتیک و داروهای ضد قارچ هم برطرف نشده بود.

این ضایعات گاها خارش دار اما بدون درد بودند. وی هیچ سابقه ای از ضایعات پوستی ، دستگاه تناسلی یا چشمی ارائه نداد.

در زمان ارائه ، بیمار همچنین علائم  گوارشی از جمله اسهال را برای چندین هفته گزارش کرد ، اما هیچ سابقه پزشکی دیگری ارائه نداد و هیچ دارویی مصرف نمی کرد.

او بعداً به فوق گوارش ارجاع شد و کولیت اولسراتیو تشخیص داده شد.

در معاینه ، هیچ مورد غیرطبیعی در پوست بیمار وجود نداشت .
[12/9/20, 7:55:08 PM] **: بیمار دارای کراست زرد رنگ و شکاف های متعدد در ورمیلیون بردر لبهاخصوصا لب پایین ، بود
[12/9/20, 7:55:53 PM] **: در معاینه داخل دهان ، علاوه بر مخاط باکال سمت چپ ، چندین پاپول کوچک متعدددر لثه چسبنده فک بالا و فک پایین نیز مشاهده شد.
[12/9/20, 7:56:21 PM] **: زبان ، کف دهان و کام ضایعه ای دیده نشد.
[12/9/20, 7:57:10 PM] Rosa.Most.Tabatabaee: شمارش کامل خون (FBC) ائوزینوفیلی خفیف 109 *0/5لیتر را نشان داد (دامنه طبیعی 0.04-0.4).

میانگین هموگلوبین بدن در 25.4 pg (دامنه طبیعی 27.0-33.0) و

هماتوکریت در 0.37 L / L (محدوده طبیعی 0.40-054) کمی پایین بود.

سایر نتایج آزمایش خون ، از جمله FBC ، U و E و آزمایش عملکرد کبد طبیعی بود
[12/9/20, 7:58:40 PM] Rosa.Most.Tabatabaee:کشت ویروسی و قارچی از سواب لب پایین منفی بود اما رشد استافیلوکوکوس اورئوس را به همراه داشت.

یک دوره 7 روزه فلوکلوکساسیلین 200 میلی گرم ، 4 بار در روز پس از آن تجویز شد.

[12/9/20, 8:00:22 PM] Rosa.Most.Tabatabaee: بیمار تحت یک دوره استروئیدتراپی داخل وریدی برای درمان کولیت خود قرار گرفت و در دوزهای بالاتر بهبودی ضایعات دهانی خود را مشاهده کرد. این بهبودی ، کوتاه مدت بود
[12/9/20, 8:00:54 PM] Rosa.Most.Tabatabaee: و
ضایعات وی پس از قطع استروئید بازگشت…
[12/9/20, 8:02:16 PM] **: وقتی بیمار برای کنترل کولیت اولسراتیو 150 میلی گرم آزاتیوپرین در روز گرفت ضایعات شروع به بهبود خفیف کردند ، با این حال پس از 4 ماه از مصرف این دارو ، ضایعات دهانی وی هنوز به طور کامل برطرف نشده بود و همچنان والدین بیمار نگران ظاهر لبهایش بودند.

[12/9/20, 8:06:35 PM] **: به صورت آزمایشی تجویز کرم Fucidin H (اسید فوزیدیک و هیدروکورتیزون) آغاز شد اما پس از 2 ماه درمان بدون بهبود ، این درمان متوقف شد.

اگرچه بیماری روده وی با ازاتیوپرین به خوبی کنترل شده بود ،
[12/9/20, 8:06:50 PM] **: او همچنان کراست مداوم و پایدار لب پایین و همچنین زخم لثه تحتانی و التهاب گسترده لثه داشت.
[12/9/20, 8:08:05 PM] **: حدود 4 ماه پس از شروع درمان با آزاتیوپرین ، آزمایشی پماد تاكرولیموس  0.1٪ تجویز شد كه به مدت 6 هفته یك بار در روز روی لب ها و مخاط دهان قرار گرفت و در طی آن ضایعات دهانی كاملاً برطرف شد.

سپس تاکرولیموس قطع شد و 4 ماه بعد ، بیمار در رمیشن باقی ماند.
🍃💐🍃💐🍃💐🍃💐🍃💐
[12/9/20, 8:11:07 PM] **: در این بیماران با این گونه ضایعات ،بیمار حتما از لحاظ خون، گوارش و کلیه و کبد …مورد بررسی قرار می گیرد .
مخصوصا علائم گوارشی از جمله اسهال و…حتما مورد بررسی قرار می گیرد…

🙏🙏🙏🙏💫🍃🌾🌹💐🌟
**: برای بیوپسی و جراحی ضایعات روی لب :
متخصصین
بیماریهای دهان فک صورت و
پوست
متخصص گوش و حلق و بینی !

وارد عمل میشوند هرچند متخصص گوش و حلق نباید این کار رو انجام دهد… و حتی پوست …!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dr Rosa Mostafavi Tabatabaee: از استادبزرگواراستاد دکتر فرزانه آقاحسینی عزیز ریاست محترم

انجمن بیماریهای دهان فک صورت ایران به جهت نظارت بر ارائه این کیسها و راهنمایی‌های ارزشمند استاد عزیز صمیمانه سپاسگزارم…

 

 

دانلود کتاب فالاس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *