وبینارعوارض دهانی و ماگزیلوفاشیال بیماری کوید-۱۹

/
وبینارعوارض دهانی و ماگزیلوفاشیال بیماری کوید-۱۹ همراه با امتی…

عوارض شایع اعمال دندانپزشکی

/
با حضور استاد دکتر مجید صنعت خانی عوارض شایع اعمال دندانپزشکی ۱۵ اسفند…