انتصاب دکتر میلاد علیخانی به عنوان سرپرست دانشکده دندانپزشکی شهر کرد

/
🌟🎗🌹🍃جناب آقای دکتر میلاد علیخانی عزیز انتصاب شایسته و…

تالار گفتمان(فروم)

/
  http://forum.iaomfm.com/  

وبینارهای ۱۴۰۰

/
    وبینارهای ۱۴۰۰   Oral Soft tissue …