عرض تسلیت خدمت دکتر هاله ذکایی گرامی

 

همه از اوییم وبه سوی او باز می گردیم

دکترهاله ذکایی عزیز از شنیدن خبر فوت همسر گرامیتان بسیار متاثر شدیم …غم خیلی بزرگی هست ،

خبر خیلی شوکه کننده ای بود…

روح آرام همسر نازنین سفرکرده و (پدر عزیز) قرین رحمت پروردگار…

آرزوی صبر جمیل برای شما … 

در غمتان شریک هستیم🖤

🖤🍃🖤🍃🖤🍃🖤🍃🖤🍃🖤🍃🖤

دکترهاله  ذکایی عزیز اگرچه اندوه بزرگی بر قلب ما سنگینی می کند، او تنها به آغوش خداوند بازگشت که بالاترین آرامش  روح آدمیست.

تو نیز آرام باش.

از خدا می خواهیم او را در سایه رحمت جاویدانش قرار دهد و ما را برای دیدن جای خالی آن عزیز شکیب سازد.

صفحه یادبود

https://iporse.ir/6225501

🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *